Senin, 05 Maret 2018

Soal Latihan PAI Materi Perkembangan Islam di Indonesia Kelas XII SMA/SMK K 13

Contoh Soal Ulangan Agama Islam Materi Rahmat Islam bagi Nusantara Kelas 12 SMK/SMA K13

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!

1. Menurut teori Mekah, Islam sudah masuk ke Indoesia pada abad ke-7, bukan abad 13, pernyatan di bawah ini merupakan buktinya, kecuali . . . .
a. adanya makam Syekh Mukaidin di Baros tertanda tahun 674
b. berita Marco Polo yang pernah singgah di Sumatra tahun 1292
c. peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam sambil berdagang
d. berita Tiongkok tentang Raja Ta Cheh mengirim utusan ke Kalingga
e. ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran tertanda tahun 1082

2. Kegiatan di bawah ini yang tidak termasuk strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia adalah....
a. pernikahan
b. ajaran tasawuf
c. akulturasi budaya
d. peperangan
e. perdagangan

3. Munculnya beberapa kerajaan Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat melalui pendekatan akulturasi budaya. Berikut ini yang bukan termasuk akulturasi budaya adalah . . . .
a. ajaran Islam sangat lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal
b. ajaran Islam mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat
c. ajaran Islam mewajibkan adanya integrasi ilmu sosial
d. pengaruh ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia
e. adat dapat dijadikan sebagai landasan agama

4. Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali yang berdakwah dan berkedudukan di . . . .
a. Gresik, Jawa Timur
b. Cirebon, Jawa Barat
c. Ngampel, Jawa Timur
d. Demak, Jawa Tengah
e. Kudus, Jawa Tengah

5. Gerakan pembaharu Islam yang berfokus kepada pemberantasan syirik dan bid’ah adalah . . . .
a. Thawalib
b. Jam’iyat Khair
c. Al-Irsyad
d. Persatuan Ulama
e. Muhammadiyah.

6. Dari kajian di atas dan berbagai literatur, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan (sarana) dalam penyebaran Islam di Indonesia, di antaranya adalah:

a. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan penjajahan
b. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf
c. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, pemaksaan, dan tasawuf
d. Perdagangan, pertanian, pendidikan,kesenian, dan tasawuf
e. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, perkebunan, dan tasawuf

7. Tempat mula-mula masuknya Islam di pulau Sumatera adalah Pantai Barat Sumatera. Yaitu....
a. Bermula dari Pasai, Sumatera barat.
b. Bermula dari Pasai, Sumatera Utara.
c. Bermula dari Pasai, Aceh Utara.
d. Bermula dari Pasai, Kepulauan Riau.
e. Bermula dari Pasai, Bengkulu Barat.

8. Dibawah ini yang tidak termasuk keajaan Islam yang terkenal di Nusantara adalah....
a. Samudera Pasai
b. Demak
c. Kasultanan Cirebon
d. Sriwijaya
e. Kerajaan yaitu Goa dan Tallo.

9. Nahdatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) oleh....
a. K.H. Hasyim Asy'ari
b. K.H. Ahmad Dahlan.
c. K.H. Abdul Halim
d. Syaikh Ahmad Syoorkatti.
e. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul

10. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh....
a. K.H. Hasyim Asy'ari
b. K.H. Ahmad Dahlan.
c. K.H. Abdul Halim
d. Syaikh Ahmad Syoorkatti.
e. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!
1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang sejarah awal masuknya agama Islam ke Nusantara (Indonesia)?

2. Apa yang kalian ketahui tentang perkampungan “Baros” di pesisir Sumatera dalam konteks sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia?

3. Secara global kita menyatakan bahwa agama Islam tersebar di Nusantara secara damai. Bagaimana kalian menjelaskan makna “damai” tersebut dalam kasus penaklukan bersenjata, pertempuran antar kerajaan Islam, atau bahkan perang saudara karena berebut kekuasaan, seperti yang terjadi di kerajaan Demak? Uraikan jawaban kalian dengan menganalisis latar belakang kasus-kasus tersebut!

4. Agama Islam disebarkan melalui berbagai jalur/metode. Jalur apa yang menurut kalian paling cocok untuk digunakan dalam strategi dakwah dalam konteks abad digital seperti saat ini? Jelaskan alasan kalian!

5. Nilai keteladanan apa saja yang dapat kamu ambil dari para muballigh pada masa awal datangnya Islam di nusantara?

Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

1 komentar:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.