Rabu, 21 Maret 2018

Soal UAS /UKK Agama Islam Kelas V SD Terbaru

Contoh Soal PAI Semester Genap (Ujian Kenaikan Kelas) Kelas 5 SD Terbaru

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d! 
1. Surah al-Ma ‘un terdapat dalam Al-Qur’an nomor surah ke . . . .
a. 103 c. 107
b. 105 d. 109

2. Arti dari lafal: (يُكَذِّبُ) adalah . . . .
a. menghardik c. mendorong
b. mendustakan          d. memberi

3. (...وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ ) Kelanjutan ayat tersebut yang tepat adalah . . . .
a. يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ c. صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
b. يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ d. طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

4. ( أَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ) Lafal tersebut artinya adalah . . . .
a. burung yang berbondong-bondong
b. batu dari tanah liat yang dibakar
c. pasukan bergajah
d. daun yang dimakan ulat

5. Lafal berikut yang berarti: “melempari mereka” adalah . . .
a. تَرْمِيهِم c. كَيْدَهُمْ
b. فَجَعَلَهُمْ d. أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ

6. Peristiwa penyerangan Kakbah di Mekah akan dilakukan oleh seorang raja yang bernama . . . .
a. Namrud c. Abrahah
b. Fir’aun d. Negus

7. Keimanan kepada Rasul-rasul Allah termasuk rukun iman yang . . . .
a. pertama c. ketiga
b. kedua d. keempat

8. Jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui ada . . . orang.
a. dua puluh c. lima puluh
b. dua puluh lima d. seratus

9. Nama nabi yang memiliki mukjizat dapat membuat baju besi adalah . . . .
a. Musa c. Sulaiman
b. Isa d. Dawud
10. Nabi Musa berdakwah kepada kaum . . . .
a. Samud c. ‘Ad
b. bani Israil d. Quraisy

11. Berikut ini nama-nama Rasul Ulul Azmi, kecuali . . . .
a. Ayyub c. Muhammad
b. Ibrahim d. Musa

12. Nabi Muhammad saw. disebut sebagai “Khatamul Anbiya’” artinya adalah . . . .
a. pemulia para nabi c. teladan yang baik
b. pemilik keagungan d. penutup para nabi

13. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki . . . .
a. keimanan yang kuat
b. keteguhan dan kesabaran yang tinggi
c. kemuliaan yang tinggi
d. pengikut yang banyak

14. Nama asli dari Khalifah Abu Bakar r.a. sebelum masuk Islam adalah . . . .
a. Abdul Ka’ab c. Abdul Ka’bah
b. Abdul Kilab d. Abu Quhafah

15. Khalifah Abu Bakar r.a. lahir pada tahun . . . .
a. 571 M         c. 573 M
b. 572 M d. 574 M

16. Khalifah Abu Bakar r.a. mendapat gelar as-Siddiq pada peristiwa . . . .
a. Israk Mikraj c. hijrah ke Madinah
b. Fathu Mekah d. Perang Uhud

17. Selisih umur antara Umar bin Khattab r.a. dan Nabi Muhammad saw. adalah . . . tahun.
a. dua c. sepuluh
b. lima d. dua belas

18. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada tahun . . . .
a. 13 – 23 H/633 – 643 M
b. 13 – 23 H/634 – 644 M
c. 11 – 21 H/621 – 631 M
d. 11 – 21 H/631 – 641 M

19. Khalifah Abu Bakar r.a. menjabat sebagai khalifah selama . . . tahun.
a. dua c. sepuluh
b. lima d. dua puluh

20. Khalifah Umar bin Khattab r.a. meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak Persi yang bernama . . . .
a. Ibnu Muljam c. Abu Luayyi
b. Abu Lu’luah d. Abu Sufyan

21. Abu Bakar r.a. menemani Rasulullah saw. hijrah ke Madinah dan bersembunyi di . . . .
a. gua Hira’ c. bukit Uhud
b. gua Sur d. Padang Arafah

22. Kedermawanan Abu Bakar r.a. ditunjukkan dengan memerdekakan seorang budak yang bernama . . . .
a. Zaid bin Harisah c. Bilal bin Rabah
b. Bilal bin Rabi’ah d. Ummu Aiman

23. Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia dan pemerintahan Islam dijabat oleh Khalifah Abu Bakar r.a., banyak bermunculan kaum murtad. Arti dari murtad adalah . . . .
a. orang yang memeluk agama Islam
b. orang yang masuk agama Islam
c. orang yang keluar dari agama Islam
d. orang yang mengamalkan ajaran Islam

24. Panglima perang dalam Islam yang dipecat pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. adalah . . . .
a. Abu Ubaidah c. Amru bin Ash
b. Abdullah bin Umar d. Khalid bin Walid

25. Khalifah Umar bin Khattab r.a. mengamalkan sifat zuhud dalam kehidupan keluarganya. Arti dari zuhud adalah . . . .
a. berserah diri hanya kepada Allah swt.
b. tidak mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi
c. menerima keputusan Allah swt.
d. sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan

26. Puasa disebut juga saum atau siyam, artinya adalah . . . .
a. memohon sesuatu c. menahan diri
b. memaksa diri d. mematuhi sesuatu

27. Perintah puasa Ramadan terdapat dalam Al-Qur’an surah . . . ayat . . . .
a. al-Baqarah (2) ayat 182 c. al-Ma’idah (5) ayat 3
b. al-Baqarah (2) ayat 183 d. al-Ma’idah (5) ayat 18

28. Berikut ini syarat-syarat sah puasa, kecuali . . . .
a. kuat berpuasa
b. suci dari haid dan nifas
c. Islam sepanjang hari
d. dilaksanakan pada hari-hari diperbolehkan puasa

29. Tujuan melaksanakan puasa untuk mencapai derajat . . . .
a. kemuliaan c. ketakwaan
b. kebahagiaan d. kesucian

30. Salah satu hikmah dari puasa adalah . . . .
a. melatih menahan lapar dan haus
b. melatih kedisiplinan dan kejujuran
c. memenuhi perintah Allah swt.
d. mencapai derajat takwa

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. ( فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ) Terjemahkan ayat tersebut!
2. Sebutkan orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama!
3. (...تَرْمِيهِم ) Lanjutkan ayat tersebut!
4. Tulislah dengan huruf Arab Surah al-Fil ayat ketiga!
5. Sebutkan rasul-rasul Ulul Azmi!
6. Jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul!
7. Siapa ketua panitia penghimpunan Al-Qur’an pada masa Khalifah Abu Bakar r.a.?
8. Mengapa Abu Bakar r.a. mendapat gelar: “as-Siddiq”?
9. Mengapa kalender Islam dinamakan tahun Hijriah? Jelaskan!
10. Sebutkan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan ketentuan menggantinya!
Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.