Minggu, 08 Mei 2016

Dahsyatnya Suara Api Neraka


Pengertian neraka menurut keyakinan umat Islam adalah tempat yang disediakan untuk manusia, syetan, iblis  dan jin yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi.

Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kukuh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga, setelah mereka di siksa sesuai dengan dosa-dosanya yang telah mereka perbuat. Di dalamAl-Qur'an disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu (ada yang mengartikan berhala).

Neraka adalah tempat yang paling dahsyat azabnya. Tidak sebanding dengan seluruh azab yang ada diatas dunia ini. Sampai-sampai mendengar suara api neraka saja sangat mengerikan sebagaimana Allah Swt Berfirman :

"Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak." (QS. Al-Mulk :6-7)

"Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya." (QS. Al-Furqan : 11-12)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Ayat diatas :
Ibnu Abbas ra Berkata : "Sesungguhnya seorang hamba diseret ke neraka, sehingga neraka itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan menakutkan orang yang mendengarnya."

Ka'ab berkata : "Allah menciptakan segala sesuatu bisa mendengar suara teriakan malapetaka dari Jahannam pada pagi dan petang, dan Jahannam setiap hari mengeluarkan dua teriakan yang mengerikan yg dapat di dengar, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan Jin yg akan di minta pertanggungjawaban amalnya di akhirat dan akan di hisab perbuatannya." (Diriwayatkan oleh Abu Syeikh dalam kitab Al-Adhomah 3/187)

Ubaid bin Umair ra berkata : "Jahannam mengeluarkan suara lengkingan yang jika didengarkan oleh Malaikat atau Nabi, maka mereka akan Sujud dan berkata : "Ya Rabbi, selamatkanlah jiwaku." (Diriwayatkan dari Hanad bin As-Sirry dalam Az-Zuhd 1/280)

Wahab bin Munabbih ra menyebutkan : "Ketika gunung2 diarak pada hari kiamat, Gunung2 tersebut mendengar teriakan dan siksaan di neraka, maka gunung tersebut berteriak seperti seorang wanita berteriak, kemudian gunung tersebut gemetar dan akhirnya runtuh berantakan." (Diriwayatkan Ahmad dalam Az-zuhd 5/284)

Al-Laits bin Sa'ad dari Ubaidillah bin Abu Ja'far ra berkata : "Sesungguhnya jahannam itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan didengar oleh setiap hati orang2 yg zalim, kemudian neraka mengeluarkan jeritan dan teriakan lagi hingga membuat mereka beterbangan dan terjungkal." (Diriwayatkan Ahmad dalam Az-zuhd 5/242)

Diriwayatkan dari Syuraih bin Ubaid ra , ia berkata : "Umar pernah berkata kepada Ka'ab : "Takutilah aku!", Ka'ab berkata : "Sungguh jika neraka itu mengeluarkan suara yg mengerikan, maka malaikat yang mendekatpun akan Jatuh tertelungkup pada lututnya. Lalu Ia berkata : "Ya Tuhanku, Jiwaku, Jiwaku." (Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam az-Zuhd wa ar-Raqaiq 1/236, dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyah 2/438)

Al-Hasan menjelaskan sifat2 orang yg takut kepada neraka : "Jika mereka mendapati ayat tentang surga, mereka menangis karena rindu, dan jika menemui ayat neraka, mereka berteriak seakan-akan suara neraka berada didalam telinga mereka"
للّهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sahabat bacaan madani yang dirahmati Allah Swt. semoga kita semua beserta keluarga besar umat Islam dijauhkan dari siksa api neraka. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.