Selasa, 10 April 2018

Biografi Imam Ibnu Majah dan Karya Imam Ibnu Majah

A. Biografi Imam Ibnu Majah.
Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwini. Lahir di Quzwini, Irak tahun 207 H/ 824 M. Sejak berusia 15 tahun, Ibnu Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Ia pun merantau ke berbagai kota di dunia Islam, sebagaimana tokoh-tokoh ulama besar lainnya.

B. Karya Imam Ibnu Majah.
Imam Ibnu Majah, selain terkenal sebagai ulama hadis, juga ahli dalam tafsir Al Qur’an, dan sejarah kebudayaan Islam. Hal ini terlihat dari tiga karya besarnya, Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, dan Sejarah perawi hadis (at-Tarikh). Dalam buku yang terakhir ini, beliau mengambil para perawi hadis sejak masa Nabi sampai pada masanya. Dari tiga karya Ibnu Majah tersebut yang sampai ke tangan kita hanya yang pertama, yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah.

Kitab Sunan Ibn Majah yang disusun seperti bab fikih, jumlah hadisnya sebanyak 4.341 buah hadis. 3002 hadis di antaranya diriwayatkan oleh Ashab al-Khamsah dan 1.339 buah hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah. Di dalamnya terdapat hadis sahih, ḥasan dan da`if.

Ibnu Kasir berkata :

“Muhammad bin Yazid bin Majah pemilik kitab al-Sunan yang terkenal. Kitab ini menunjukkan atas amal, ilmu, kedalaman, ketajaman dan konsistensinya dalam mengikuti sunnah baik dalam masalah-masalah yang mendasar (ushul) maupun masalah cabang (furu’).”

Para ulama sebelum abad ke-6 H belum memasukkannya ke dalam Buku Induk Hadis Enam (Ummahat al-Kutub al-Sittah) kemudian dimasukkannya setingkat (al-Muwatta’) karya Imam Malik. Para ulama mendahulukan Sunan Ibnu Majah daripada al-Muwatta’’ dalam gabungan Buku Induk Hadis Enam tersebut, karena di dalamnya terdapat beberapa hadis yang tidak didapati dalam kitab lima, dan didapat lebih banyak dari al-Muwatta' bukan berarti ia lebih unggul dari al-Muwatta'. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadhan 273 H.

Demikianlah sahabat bacaan madani ulasan tentang biografi Imam Ibnu Majah dan karya Imam Ibnu Majah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Aamiin. Sumber Hadis Ilmu Hadis Kelas X MA, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta 2014. Kujungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.