Minggu, 25 Maret 2018

Isi Kandungan Al-Qur'an Surat al-Bayyinaah Ayat 5 Tentang Keikhlasan dalam Beribadah

A. Lafal Bacaan Al-Qur'an Surat al-Bayyinah Ayat 5 dan Artinya.

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

wamaa umiruu illaa liya'buduu laaha mukhlishiina lahu ddiina hunafaa-a wayuqiimuu shshalaata wayu'tu zzakaata wadzaalika diinu lqayyimah

”Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Swt. dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. al-Bayyinah : 5)

(Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah Allah) kecuali supaya menyembah Allah, pada asalnya adalah An Ya'budullaaha, lalu huruf An dibuang dan ditambahkan huruf Lam sehingga jadilah Liya'budullaaha (dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama) artinya membersihkannya dari kemusyrikan (dengan lurus) maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad Saw bila telah datang nanti. Maka mengapa sewaktu ia datang mereka menjadi jadi ingkar kepadanya (dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama) atau tuntunan (yang mustaqim) yang lurus. (Tafsir al-Jalalain)

B. Kandungan Al-Qur'an Surat al-Bayyinah Ayat 5 /Penjelasan ayat.
Surat al-Bayyinah merupakan surat ke 98 yang terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat madaniyyah karena diturunkan setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah. al-Bayyinah berarti bukti yang nyata. Isi pokok dari surat al-Bayyinah adalah tentang pernyataan ahli kitab dan orang musyrik bahwa mereka akan tetap sampai datang Nabi yang dijanjikan Tuhan. Setelah Nabi Muhammad Saw. datang dengan membawa bukti nyata, mereka terbagi dua, ada yang beriman dan ada yang tetap dalam kekufuran.

Adapun kandungan surat al-Bayyinah ayat 5 adalah sebagai berikut:
1. Perintah untuk beribadah kepada Allah Swt. dan menaati ajaran Allah Swt. dengan lurus (tidak bercampur dengan riya’ dan syirik). Seseorang yang melaksanakan ibadah, tetapi masih mempercayai adanya kekuatan selain Allah Swt., seperti mempercayai dukun atau benda benda yang dianggap keramat maka orang tersebut dikatakan musyrik.

2. Sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya untuk mendirikan shalat lima waktu dalam sehari semalam, shalat ini sangat besar artinya, karena merupakan tiangagama, dan ibadah yang pertama dihisab di akhirat.

3. Perintah untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, dalam setiap harta ada hak Allah Swt. yang harus dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan menumbuh kembangkannya.

Dari segi bentuknya, ibadah dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Ibadah qauliyah (ucapan), seperti membaca al-Qur’an, berdo’a dan berdzikir.
2. Ibadah jismiyah (fisik), seperti berpuasa dan menolong orang.
3. Ibadah maliyah (melibatkan harta), seperti memberi zakat, infaq, sedekah.
4. Ibadah qauliyah wa jismiyah (ucapan dan perbuatan), seperti shalat.
5. Ibadah qauliyah, jismiyah, dan maliyah (bacaan, perbuatan dan harta), seperti haji.

Ditinjau dari cakupannya, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ibadah ‘ammah (umum), yaitu segala perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah Swt., untuk mendapatkan rida-Nya seperti, menolong orang, mencari nafkah, menyerukan kebaikan, serta mencegah kejahatan. Ibadah seperti ini disebut juga dengan ibadah gairu mahdah.

2. Ibadah khassah (khusus), yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh nash tentang kaifiyah (tata cara) pelaksanaanya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Ibadah seperti ini disebut juga dengan ibadah mahdah.

Dengan demikian, segala bentuk ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Swt., baik itu shalat, puasa, atau zakat, haruslah disertai kerelaan dan keikhlasan hanya kepada Allah Swt. Dengan keikhlasan dalam beribadah, menjadikan manusia selalu ingat pada Allah Swt. dan menjalankan segala perintahNya dalam kehidupan sehari hari.

Demikianlah sahabat bacaan madani ulasan tentang isi kandungan Al-Qur'an Surat Al- Bayyinah ayat 5 tentang keikhlasan dalam beribadah. Sumber Buku Al Qur'an Hadits Kelas X MA Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.